Söndag 13 oktober 2024 kl 12.00

Hässelbys historia

Hässelby växte fram som ett trädgårdsmästarsamhälle på 1910- och 1920-talet. Idag är alla de gamla trädgårdsmästerierna borta. Marken har sålts för att ge plats för nybyggda villor och radhus. 2006 försvann det sista trädgårdsmästeriet som var Solbacken (bilden ovan).

Så föddes förorten Hässelby

Hässelby är ett område i Västerort i Stockholms kommun, vilket omfattar stadsdelarna Hässelby gård, Hässelby strand och Hässelby villastad. Namnet är hämtat från Hässelby slott, vars ägor omfattade stora områden inom de nuvarande tre stadsdelarna.

Stadsdelsområdet Hässelby hade 2014 tillsammans mad angränsande Vällingby drygt 67 000 invånare. Vore Hässelby-Vällingby en självständig kommun skulle den vara Sveriges 32:a största kommun sett till invånarantalet 2014.

Hässelby slott Hässelbys historia härstammar till stor del från Hässelby Slott där Gustav Bonde flyttade in 1657. Slottet tillhörde sedan familjen Bonde fram till 1931 då Stockholms Stad övertog fastigheten. Christer Bonde fick dock bo kvar fram till 1951. Christers far, Carl Trolle-Bonde, fick ytterligare tio barn. För att försörja skaran på ett ståndsmässigt sätt räckte inte inkomsterna från jordbruket till och han började därför stycka av och sälja tomter i Hässelby Villastad. AB Hesselby Egendom bildades 1909 med uppgift att sälja tomter. Bolaget anlitade stationsföreståndaren Carl Lindau som ombud mot provision. Han skötte sin extrasyssla väl, så när företaget trädde i likvidation 1947 hade han sålt 780 tomter. Före bolagsbildningen hade Trolle-Bonde avyttrat 335 tomter.

Stanken blev för mycket

Stanken från latrin och hästdynga inne i Stockholm blev för mycket för de boende. Staden sneglade på möjliga dumpningsplatser och föll för Lövsta. Från stambanan i Spånga byggdes ett spår ut till Riddersvik och Lövsta. Järnvägen mellan Spånga och Riddersvik invigdes 1889.

Inledningsvis bestod trafiken två dagliga tur och returförbindelser med två vagnar för sopor och latrinkärl samt en vagn för passagerare. Från 1902 utökades turtätheten till fem dagliga tur- och retur med enbart passagerare och några år därefter till sju turer för att under 1950-talet komma upp ett tåg var 20:e minut.

När trafiken fungerade som allra bäst tog det 33 minuter från stationen i Riddersvik till Stockholm C med byte i Spånga. Det går inte fortare i dag. Restiden med tunnelbanan från Hässelby Strand till T-Centralen ligger på 32-33 minuter.

På dessa spår fraktades också de 148,5 ton kolstybb som 1924 skulle bli löparbanor runt Hässelby IP

Handelsträdgårdarna kom till

Slottets knackiga ekonomi lade med andra ord grunden till alla handelsträdgårdar som skulle känneteckna Hässelby under många år. Tomterna såldes till förmånligt pris och på goda villkor, exempelvis så var de tre första åren amorteringsfria. Bra kommunikationer och billig gödsel från Lövsta sopstation drev på utvecklingen ytterligare. Det där med gödsel visade sig vara tveeggat för när ett dussin trädgårdsmästare 1952 slog sig samman och startade ett laboratorium för jordanalys visade sig näringsvärdena vara alldeles för höga. I början odlades många grödor, grönsaker som blomkål, tomater, dill och persilja och blommor som tulpaner, påskliljor och lejongap. Med tiden och krav på rationalisering begränsades antal grödor undan för undan. Trädgårdsnäringen var som starkast under 1930- ch 40-talet då det fanns cirka 100 företag i branschen. Oftast handlade det om små företag med en eller några få anställda

58 timmars arbetsvecka

Vilhelm Linder utgjorde ett undantag med stor personal. Efter en strejk 1928 slöt han ett avtal med facket som föreskrev 58 timmars arbetsvecka med en lön på 50 kronor per vecka för de som hade sex års erfarenhet. Facket företräddes av Gunnar Sträng som med tiden skulle bli Sveriges finansminister 1955- 1976.

Från 50-talet skärptes konkurrensen från utlandet och den ena handelsträdgården efter den andra fick läggas ner. Solbacken kämpade men tvingades ge upp 2006 och en 100-årig epok var till ända.

Hässelby bestod så här långt endast av Hässelby Villastad. Men än en gång påverkade Hässelby Slott utvecklingen. År 1951 tröskades den sista säden och mjölkades korna för sista gången på slottet när Christer Bondes arrende gick ut.

Eftersom Hässelby sedan 1949 tillhörde Stockholm fanns plötsligt massor av kommunalt ägd mark att använda till bostäder och infrastruktur.

Hässelbys gårds provisoriska T-bane-station öppnade i november 1956 och det innebar samtidigt slutet för järnvägen mellan Hässelby och Spånga. Två år senare, den 15 oktober, invigdes stationen officiellt och den 18 november samma år förlängdes tunnelbanan till Hässelby Strand. Det innebar samtidigt slutet för personbefordran på järnvägen som stängdes den 1 december 1956. Soptrafiken fortsatte till 1970.

22 000 nya lägenheter

Från det tidiga 50-talet och på mindre än ett decennium framåt byggdes 12 000 lägenheter i Hässelby Gård och Hässelby Strand så att invånarantalet kom upp i 25 000 vid 1960-talet början. De som flyttade in kom från innerstaden – Klarakvarteren revs under den härperioden – och från landsorten. Standarden låg högt över vad som var vanligt denna tid. Rinnande varmt och kallt vatten, badkar och vattentoalett fanns i alla lägenheter

Utvecklingen i Villastaden var den motsatta med minskande befolkning och butikerna på Riddersviksvägen försvann undan för undan Vällingby Centrum invigdes 1954 och gav de som bodde i Hässelby ett kommersiellt utbud och en samhällelig service som de tidigare inte varit i närheten av. Tillsammans med de förbättrade kommunikationerna bidrog de till att förvandla Hässelby till en förort till Stockholm i stället för en utkant av Spånga

I Hässelby Villastad och i synnerhet runt järnvägsstationen spelades det in många filmer från Ett Köpmanshus i skärgården 1925 som start. Under 1950-talet förekom Villastaden i nio svenska filmer där Kvartetten som sprängdes var den första 1950.

Flickan i Spegeln 2002 och Hip Hip Hora 2003 innehåller scener från Hässelby Gård.

I början av 1900-talet tog det 33 minuter att åka tåg 33 minuter från stationen Häselby Villastad till Stockholm C via Spånga station. Hundra år senare ter det ungefär lika lång tid att ta syg till Stockholm C med buss och tunnelbana.

Källor: Hässelby under ett sekel, Lennart Öhrström, Hässelby Hembygdsblad nr 69, 73 och 81, hesselby com

Anmäl dig nu

ANMÄL DIG NU

 

Sponsorer

 

 

      .    

 

Leverantör

  Vitamin Welll       

 

 

Följ oss

 

Hässelbyloppet arrangeras av Hässelby SK Friidrott
Ytterligare information om Hässelbyloppet:

E-post: kansliet@hskfriidrott.se
Telefon: 08-739 97 06
Hässelbyloppet arrangeras av Hässelby SK Friidrott. Ansvarig utgivare: Jenny Rudin
Webbplatsen är producerad av Triciclo AB