Söndag 11 oktober 2020 kl. 12.00

Allmänt

Genomförd anmälan innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn, personuppgifter och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Genom anmälan godtar du också att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Bilder som tas under vårt lopp kan komma att användas på hemsidor, i sociala medier, i annonser och trycksaker för Hässelby SK och Hässelbyloppet. Deltagande i Hässelbyloppet sker på egen risk.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor, eller om du inte vill synas på bild på loppets hemsida, kontaktar Hässelbyloppet, email: hsk.friidrott@telia.com Ange ditt namn och startnummer. Vi tar hänsyn till bilder där personen tydligt kan identifieras med hjälp av nummerlappen, inte massbilder där personen är en av många deltagare.

Villkor för anmälan

Köp av startplats (anmälan) i idrottsevenemang faller under lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

En anmälan till Hässelbyloppet kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och återlöses ej.

Startavgiften återbetalas endast om du tecknat den försäkring som tillhandahålls av Folksam. Genom Folksam får du din anmälningsavgift återbetalad om du tvingas lämna återbud på grund av sjukdom, skada eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg. Motionsloppsförsäkringen gäller i alla svenska motions- och tävlingslopp. I Motionsloppsförsäkringen ingår också en olycksfallsförsäkring. Motionsloppsförsäkringen gäller 1 år från det att premien är betald. Här hittar du information om Motionsloppsförsäkring.

Utdrag ur Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal 2 kap 11§ Ångerrätt gäller inte för avtal som • avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. Läs mer här: Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal

Force majeure: I händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Det är ej tillåtet att överlåta sin startplats till en annan löpare.

Kunduppgifter

Vid anmälan måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något startbevis eller meddela om eventuella nyheter. Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna används för betalning och leverans. Din e-postadress används till utskick av våra nyhetsbrev och av annan information om loppet. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice eller klicka på avregistreringslänken.

Betalning

Vi erbjuder betalning med bankkort/kreditkort och direktbetalning till bank. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat (SSL) och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortnummer. När du gör din anmälan dras beloppet från ditt konto.
Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Hässelbyloppet
Box 3462
16524 Hässelby
E-mail: hsk.friidrott@telia.com
Telefon: 08-739 97 06

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hässelbyloppet arrangeras av Hässelby SK Friidrott
Ytterligare information om Hässelbyloppet:
E-mail: hsk.friidrott@telia.com
Telefon: 08-739 97 06
Hässelbyloppet arrangeras av Hässelby SK Friidrott. Ansvarig utgivare: Marianne Fricke
Webbplatsen är producerad av Triciclo AB